قلیان های عربی دودلند

تمامی لوازم مصرفی از بهترین برند ها خریداری می شود

قلیان عربی (پرتقال نعنا)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : پرتقال و نعنا

قلیان عربی (پرتقال خامه)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : پرتقال و خامه

قلیان عربی (سیب یخ)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : سیب سبز و یخ

قلیان عربی (انبه)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : هلو، توت فرنگی، انگور و نعنا

قلیان عربی (دوسیب)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : سیب سبز و قرمز

قلیان عربی (انگور نعنا)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : انگور و نعنا

قلیان عربی (سیب یخ)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : سیب سبز و یخ

قلیان عربی (انبه)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : هلو، توت فرنگی، انگور و نعنا