قلیان های اسپشیال دودلند

تمامی لوازم مصرفی از بهترین برند ها خریداری می شود

قلیان اسپشیال (شیخ مانی)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : موز، آناناس و نعنا

قلیان اسپشیال (لاو)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : گل رو، نعنا، طالبی و پشن فروت

لیدی-کیلر

قلیان اسپشیال (لیدی کیلر)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : هلو، انبه، نعنا و یخ

بغدادی

قلیان اسپشیال (بغدادی)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : هلو، توت فرنگی، انگور و نعنا

قلیان اسپشیال (آبنبات)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : آبنبات

قلیان اسپشیال (بلو ملون)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : بلوبری، ملون و یخ

قلیان اسپشیال (هاوانا)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : توت فرنگی، پرتقال و یخ

قلیان اسپشیال (جوکر)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : انگور، بلوبری، نعنا و آکای

قلیان اسپشیال (شب های ازمیر)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : هندوانه، پرتقال، توت فرنگی و نعنا

قلیان اسپشیال (شب های مسکو)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : هندوانه ، نعنا      و هلو

قلیان اسپشیال (تمشک بستنی)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : تمشک و بستنی

قلیان اسپشیال (آدامس دارچین)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : آدامس و دارچین

قلیان اسپشیال (بلوبری)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : هندوانه، پرتقال، توت فرنگی و نعنا

قلیان اسپشیال (شب های مسکو)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : هندوانه ، نعنا      و هلو

قلیان اسپشیال (تمشک بستنی)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : تمشک و بستنی

قلیان اسپشیال (آدامس دارچین)

نوع تنباکو : میوه ای

طعم تنباکو : آدامس و دارچین